Specjalizacje

PRAWO KARNE

Kancelaria Adwokacka Artur Dembny w Kępnie, aktywnie i stale reprezentuje swoich Klientów w dochodzeniach i śledztwach prowadzonych przez funkcjonariuszy organów ścigania oraz broni praw i wolności oskarżonych lub pokrzywdzonych w procesach przed Sądami Powszechnymi na terenie województwa: wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego. W ramach prowadzonej indywidualnej praktyki występujemy czynnie również w postępowaniu Wykonawczym oraz Aresztowym Naszych Klientów.

WINDYKACJA ROSZCZEŃ

Nasi prawnicy w sposób ekonomiczny i skuteczny doprowadzą do szybkiego odzyskania praw majątkowych i egzekucji wierzytelności. W tym zakresie prowadzimy sprawy dot. świadczeń pieniężnych, odzyskiwania ruchomości lub tych dotyczących wydania nieruchomości. Sprawy prowadzone są kompleksowo z uwzględnieniem efektywności podjętych środków i działań zmierzając w celu zminimalizowania czasu, koniecznego dla finalnego zakończenia sprawy. Prowadzimy stałą obsługę przedsiębiorstw, a także indywidualną praktykę.

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria Adwokacka Artur Dembny w Kępnie, świadczy usługę zarówno stałej obsługi podmiotów handlowych w formie odpowiadającej strukturze działu prawnego, rozwiązywania sporów sądowych i niezwłocznej konsultacji, ale także indywidualną pomoc prawną w zakresie jednorazowo powierzonego Zlecenia. Stałymi Partnerami Kancelarii Adwokackiej są Firmy i Spółki z terenu Kępna, Ostrzeszowa, Sycowa. W zakresie standardów wykonywanych obowiązków i powierzonych usług wykonujemy technicznie wszechstronne czynności niezbędne dla utworzenia Spółek, obsługi istniejących podmiotów i firm, a także w obszarze przekształcenia, zakończenia lub likwidacji dotychczasowej struktury prowadzonej działalności gospodarczej.

PRAWO CYWILNE

Kancelaria Adwokacka Artur Dembny w Kępnie świadczy pomoc przy rozwiązywaniu zagadnień indywidualnych obejmujących spory z zakresu spraw majątkowych, rzeczowych i spadkowych. Pomoc obejmuje indywidualną konsultację, z wskazaniem ewentualnych propozycji rozwiązania sytuacji z uwzględnieniem stanu prawnego i okoliczności faktycznych. W ramach tego działu pełnimy również pomoc przy windykacji i ściąganiu należności finansowych oraz pomoc przy dochodzeniu roszczeń lub żądań w związku z zdarzeniami wywołującymi szkody: majątkowe, zdrowotne, chorobowe, finansowe.

Kancelaria Adwokacka adwokat Artur Dembny

Pomożemy Twojej firmie z każdym problemem.
Obsługa prawna osób fizycznych i przedsiębiorstw – Kępno, Ostrzeszów.
Zapewniamy kompleksową pomoc prawną – adwokat prawnik Kępno, Ostrzeszów i okolice.